Regulamin rekrutacji do Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu w roku szkolnym 2023/2024

Informacje i warunki rekrutacji do I Liceum Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu w roku szkolnym 2023/2024
 

Tym, co wyróżnia naszą szkołę od innych, to łączenie nauki ze sportem, a co ważne, zarówno edukacja jak i rozwój fizyczny utrzymywane są u nas na najwyższym poziomie. Jesteśmy dumni z uczniów, którzy dzięki indywidualizacji procesu dydaktycznego potrafią pogodzić naukę ze sportem.

Zapewniamy odpowiednią bazę treningową i zaplecze lokalowe. Treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską odbywają się na boiskach zarówno z nawierzchnią sztuczną jak i trawiastą, a uczniowie dodatkowo dbają o formę korzystając z profesjonalnej siłowni. Nasi zawodnicy objęci są opieką doświadczonego fizjoterapeuty.

Największą wagę przywiązujemy do ukształtowania i harmonijnego rozwoju UCZNIA-SPORTOWCA. U naszych wychowanków rozbudzamy odwagę, upór, zaciętość.

Nasi uczniowie występują w seniorskich rozgrywkach:

Puszcza Niepołomice – I liga,

PGE Stal Mielec – IV liga,

KF Stal Mielec – II liga,

MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna – IV i V liga

Radomyślanka Radomyśl Wielki – V liga

Poza tym uczestniczą w rozgrywkach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoich kategoriach wiekowych reprezentując, oprócz wymienionych klubów, Akademię Piłkarską Piłkarskie Nadzieje.

Nasi najlepsi uczniowie są dostrzegani zarówno na arenie wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej otrzymując powołania do Reprezentacji Polski i Województwa Podkarpackiego w swojej kategorii wiekowej.

Naszych uczniów wyposażamy w umiejętność konsekwentnego dążenia do celu z zachowaniem zasad fair play.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz promujemy zasady zdrowego stylu życia. Kształtujemy postawy tolerancji wobec innych i wpajamy poczucie odpowiedzialności zarówno za siebie, jak również klasę/drużynę.

Stwarzamy warunki do rozwijania kreatywności i przygotowujemy uczniów do startu w dorosłe życie.

W szkole i na boisku panuje panuje przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym zaufaniu, tolerancji i szacunku dla kolegów-zawodników.

Jeśli jesteś fanem piłki nożnej, nie wahaj się dłużej!

Dołącz do naszej szkoły, której motto brzmi:

„Poprzez naukę i wychowanie

małymi krokami dążymy do doskonałości.

Jutro będziemy lepsi, niż jesteśmy dziś”

Zapraszamy!


Warunki i terminy rekrutacji do pierwszej klasy I Liceum Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu:

– od 1 do 31 maja 2023 roku należy dostarczyć podanie do szkoły wraz z załącznikami (kserokopia aktu urodzenia, trzy fotografie, zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego) oraz dla zainteresowanych wniosek do internatu (dokumenty można pobrać ze strony szkoły www.sms-stalmielec.com w zakładce szkoła/dokumenty)

– między 1 a 16 czerwca 2023 r. zorganizowane zostaną testy sprawnościowe (informacja o ich dokładnym terminie podana będzie na stronie internetowej szkoły)

– do 20 czerwca 2023 r. informacja o wynikach testów sprawnościowych będzie przesłana na e-mail wpisany w podaniu,

– od 23 czerwca do 10 lipca 2023 roku uczniowie, którzy uzyskają pozytywny wynik w  testach sprawnościowych dostarczają:

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

kartę zdrowia ucznia.

– do 17 lipca 2023 r. informacja dotycząca zakwalifikowania ucznia do szkoły oraz do internatu będzie przesłana na e-mail wpisany w podaniu.

Nabór uzupełniający prowadzony jest w klasach II -IV w miarę wolnych miejsc.

Szczegółowe informację dotyczące szkoły można uzyskać u p. Pawła Mrozika, tel. 792017797 oraz u trenerów odpowiadających za zakwalifikowanie się uczniów do poszczególnych klas:

– klasa pierwsza liceum w roku szkolnym 2023/2024 – Radosław Sekuła, tel. 729882722

– klasa druga liceum w roku szkolnym 2023/2024 – Radosław Sekuła, tel. 729882722

– klasa trzecia liceum w roku szkolnym 2023/2024 – Marcin Gancarczyk, tel. 665431667

– klasa czwarta liceum w roku szkolnym 2023/2024 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174

Dane kontaktowe:

SMS Stal Mielec

ul. Sękowskiego 1

39-300 Mielec

tel. 732 034 901

Informacje i warunki rekrutacji do I Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu w roku szkolnym 2023/2024
 

Tym, co wyróżnia naszą szkołę od innych, to łączenie nauki ze sportem, a co ważne, zarówno edukacja jak i rozwój fizyczny utrzymywane są u nas na najwyższym poziomie. Jesteśmy dumni z uczniów, którzy dzięki indywidualizacji procesu dydaktycznego potrafią pogodzić naukę ze sportem.

Zapewniamy odpowiednią bazę treningową i zaplecze lokalowe. Treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską odbywają się na boiskach zarówno z nawierzchnią sztuczną jak i trawiastą. Nasi zawodnicy objęci są opieką doświadczonego fizjoterapeuty.

Największą wagę przywiązujemy do ukształtowania i harmonijnego rozwoju UCZNIA-SPORTOWCA. U naszych wychowanków rozbudzamy odwagę, upór, zaciętość.

Nasi uczniowie, którzy kontynuują u nas naukę w liceum występują w seniorskich rozgrywkach:

PGE Stal Mielec – IV liga,

KF Stal Mielec – II liga,

MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna – IV i V liga.

Poza tym uczestniczą w rozgrywkach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoich kategoriach wiekowych reprezentując, oprócz wymienionych klubów, Akademię Piłkarską Piłkarskie Nadzieje.

Nasi najlepsi uczniowie są dostrzegani zarówno na arenie wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej otrzymując powołania do Reprezentacji Polski i Województwa Podkarpackiego w swojej kategorii wiekowej.

Naszych uczniów wyposażamy w umiejętność konsekwentnego dążenia do celu z zachowaniem zasad fair play.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz promujemy zasady zdrowego stylu życia. Kształtujemy postawy tolerancji wobec innych i wpajamy poczucie odpowiedzialności zarówno za siebie, jak również klasę/drużynę.

Stwarzamy warunki do rozwijania kreatywności i przygotowujemy uczniów do startu w dorosłe życie.

W szkole i na boisku panuje panuje przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym zaufaniu, tolerancji i szacunku dla kolegów-zawodników.

Jeśli jesteś fanem piłki nożnej, nie wahaj się dłużej!

Dołącz do naszej szkoły, której motto brzmi:

„Poprzez naukę i wychowanie

małymi krokami dążymy do doskonałości.

Jutro będziemy lepsi, niż jesteśmy dziś”

Zapraszamy!

 

 

Warunki i terminy rekrutacji do I Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu:

– udział w co najmniej dwóch zajęciach selekcyjnych potwierdzonych pozytywną opinią trenera poszczególnego rocznika,

– od 1 kwietnia do 20 czerwca 2023 roku należy dostarczyć podanie do szkoły wraz z załącznikami (kserokopia aktu urodzenia, trzy fotografie, zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego, dokumenty można pobrać ze strony szkoły www.sms-stalmielec.com w zakładce szkoła/dokumenty)

– do 22 czerwca 2023 r. rodzice zostaną poinformowani telefonicznie odnośnie zakwalifikowania ucznia do szkoły, na nr telefonu wpisany w podaniu,

– od 23 czerwca do 30 czerwca 2023 roku zakwalifikowani do szkoły uczniowie dostarczają:

oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej klasy i kartę zdrowia ucznia.

Zajęcia selekcyjne:

Zajęcia selekcyjne obejmujące trening ogólnorozwojowy, udział w ćwiczeniach specjalistycznych z piłki nożnej oraz małych grach po uprzednim kontakcie telefonicznym z trenerem poszczególnej klasy:

– klasa czwarta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174

– klasa piąta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – Paweł Irla, tel. 790516282

– klasa szósta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – Radosław Sekuła, tel. 729882722

– klasa siódma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – Paweł Mrozik, tel. 792017797

– klasa ósma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – Radosław Sekuła, tel. 729882722

Szczegółowe informację dotyczące szkoły można również uzyskać u p. Pawła Mrozika, tel. 792017797

Postanowienia końcowe:

W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.

Dane kontaktowe:

SMS Stal Mielec

ul. Sękowskiego 1

39-300 Mielec

tel. 732 034 901