Osobom wyjeżdżającym na wakacyjne turnieje do Danii i na Węgry, przypominamy o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość tj. paszportu lub dowodu osobistego oraz karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).

Karta EKUZ jest bezpłatnie wydawana przez lokalne oddziały NFZ.

Przypominamy, iż wyjazd na turniej w węgierskim Szombathely wspiera fundacja – Visegrad Fund