Uczeń klasy II a naszego liceum Filip Sudoł uzyskał w roku szkolnym 2021/2022 stypendium Prezesa rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Filipowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i sportowych!