Poniżej harmonogram pracy sekretariatu w czasie ferii:

16 stycznia – sekretariat nieczynny
17 stycznia – 10:30 – 15:00
18, 19, 20 stycznia – 8:00 – 15:00
23 stycznia – 8:00 – 15:00
24-27 stycznia – sekretariat nieczynny