Jesteśmy już po testach sprawnościowych, dziękujemy za liczne przybycie, a przede wszystkim za zaangażowanie i włożony trud. Poniżej przedstawiamy kolejne ważne terminy związane z tegoroczną rekrutacją do klasy I naszego liceum.

– od 27 czerwca do 11 lipca dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia z OKE o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty, podania do internatu (do pobrania ze strony internetowej), karty zdrowia ucznia (oraz uzupełnienie pozostałej dokumentacji zgodnie z załącznikami do podania (kserokopia aktu urodzenia, zaświadczenie od lekarza z adnotacją, że uczeń posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego oraz trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie),

– 15 lipca informacja e-mail dotycząca zakwalifikowania ucznia do szkoły oraz do internatu.

Godziny pracy sekretariatu podczas wakacji:

– 24 czerwca (piątek) – sekretariat zamknięty

– 27 czerwca (poniedziałek) godz. 8:00 – 12:00

– 28 czerwca (wtorek)  godz. 8:00 – 12:00

– 29 czerwca (środa) godz. godz. 13:00 – 17:00

– 30 czerwca (czwartek) godz. 8:00 – 12:00

– 1 lipca (piątek)  godz. 8:00 – 12:00

– 4 lipca (poniedziałek) godz. 8:00 – 12:00

– 5 lipca (wtorek)  godz. 8:00 – 12:00

– 6 lipca (środa) godz. godz. 13:00 – 17:00

– 7 lipca (czwartek) godz. 8:00 – 12:00

– 8 lipca (piątek)  godz. 8:00 – 12:00

– 11 lipca (poniedziałek) godz. 13:00 – 17:00

– 12 lipca (wtorek)  godz. 8:00 – 12:00

– od 13 lipca do 12 sierpnia – sekretariat zamknięty

– 16 sierpnia (wtorek)  godz. 8:00 – 12:00

– 17 sierpnia (środa) godz. godz. 13:00 – 17:00

– 18 sierpnia (czwartek) godz. 8:00 – 12:00

– 19 sierpnia (piątek)  godz. 8:00 – 12:00

– 22 sierpnia (poniedziałek) godz. 8:00 – 12:00

– 23 sierpnia (wtorek)  godz. 8:00 – 12:00

– 24 sierpnia (środa) godz. godz. 13:00 – 17:00

– 25 sierpnia (czwartek) godz. 8:00 – 12:00

– 26 sierpnia (piątek)  godz. 8:00 – 12:00

– 29 sierpnia (poniedziałek) godz. 8:00 – 12:00

– 30 sierpnia (wtorek)  godz. 8:00 – 12:00

– 31 sierpnia (środa) godz. godz. 13:00 – 17:00