Dnia 28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie liceum przybliżyli historię konstytucji. Było to wspaniałą okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r., składająca się ze wstępu oraz z 11 artykułów, jest bezspornie największą spuścizną ideowo–polityczną po niepodległej Rzeczypospolitej. Obowiązywała jako ustawa zasadnicza zaledwie 15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę ustroju, lecz nigdy w pełni nie została wprowadzona w życie. Jej wielkość polegała nie tylko na wartości prawno–ustrojowej, co na sensie politycznym jej powstania, na wysiłku niepodległościowym Sejmu Czteroletniego. Konstytucja 3 Maja miała ogromne znaczenie. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą regulującą stosunki w państwie.

Konstytucja 3 maja została uchwalona dokładnie 232 lata temu. Rocznica jej uchwalenia obchodzona była w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego. Pod koniec XIX wieku w zaborze austriackim obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym dzień 3 maja był wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej, w okresie Polski Ludowej, zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił święto państwowe w dniu 3 maja. Obecnie kontynuujemy tą tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej. Po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość – wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. Powinniśmy pamiętać o tych ważnych dziejach w historii naszego kraju.

Po uroczystym apelu uczniowie rozeszli się do klas, gdzie nastąpiły dalsze obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, rozwiązywali quizy oraz wzięli udział w krótkim konkursie na temat Konstytucji 3 Maja.