W dniu 4 listopada 2021 r. jedenastu uczniów naszego Liceum wzięło udział w 46 Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Chłopcy z klasy I a, II a i II b przez 60 minut próbowali jak najlepiej przetłumaczyć, uzupełnić i sparafrazować zawarte w arkuszu zdania. A teraz cierpliwie i z nadzieją czekamy na wyniki tego niełatwego konkursu.