Uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszych klas liceum zostali dzisiaj pasowani na uczniów sportowców, podczas uroczystego apelu zorganizowanego w przeddzień święta „Dnia Edukacji Narodowej”