Nasza szkoła włączyła się w akcję „Razem na święta”. Głównym celem tej inicjatywy – organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, a także budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Akcja ma również na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Działania te są wzmacniane zwłaszcza w okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób czeka na pomoc i wsparcie.

W ramach akcji nasi uczniowie wykonali piękne kartki świąteczne, które w najbliższych dniach przekażą samotnym osobom z ich najbliższego otoczenia (np. wrzucą je do skrzynek pocztowych). Do uczniowskich życzeń świątecznych dołączyli się również Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Nad przebiegiem akcji czuwały pani Iwona Gawłowicz i pani Renata Kaczmarczyk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za okazane serce, bo „kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Bądźmy #RazemNaŚwięta!