Dbając o jak najlepszą efektywność procesu szkoleniowego, organ prowadzący SMS STAL MIELEC powołał trenera Radosława Sekułę na koordynatora odpowiedzialnego za proces planowania szkolenia i jego kontrolę w szkołach SMS STAL MIELEC.