Dzisiaj w szkole SMS Stal Mielec odbyły się  warsztaty przeprowadzone przez pracowników Urzędu Pracy w Mielcu. W zajęciach  uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i  trzeciej liceum, a ich temat brzmiał: – Poszukiwanie pracy i rekrutacja, pośrednictwo pracy, ABC bezrobotnego i poszukującego pracę.   

Uczniowie zostali poinformowani o lokalnym rynku pracy ,możliwościach związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia jak również o propozycjach wsparcia ze strony Urzędu Pracy.

Uczniowie, którzy byli obecni na zajęciach wyrazili swoją opinię o formach i metodach pracy podczas warsztatów oraz ciekawym pomyśle na lekcję. 

Przeprowadzone warsztaty miały na celu wprowadzenie innowacyjnych technik nauczania , które przyczynią  się do kreatywności uczniów czyli ; zdecydowanie, konsekwencja, pracowitość, elastyczność, komunikatywność, umiejętność współdziałania, pomysłowość, inicjatywa,  zdolność przewidywania rozwoju sytuacji, zdolność do podejmowania skalkulowanego ryzyka.