W dniu 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby π a w naszej szkole świętujemy DZIEŃ MATEMATYKI. 

Przypada to na 14 marca, ponieważ w systemie amerykańskim tą datę zapisuje się 3.14, czyli dokładnie tyle ile wynosi przybliżenie liczby π. Symbol π wprowadził walijski matematyk i pisarz William Jones w monografii Synopsis Palmariorum Matheseos w 1706 roku.

Liczba π nazywana jest stałą Archimedesa w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz, który jako pierwszy badał własności i znaczenie w matematyce tej liczby. Nazywa się ją również ludolfiną, określenie to pochodzi od Ludolpha van Ceulena, który przedstawił liczbę π z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Data urodzin Alberta Einsteina oraz słynnego polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego to właśnie 14 marca. 

Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki, ale nie tylko. Jest ona inspiracją dla poetów i artystów. Między innymi nasza polska noblistka – Wisława Szymborska napisała wiersz pt. „Liczba Pi”:

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąc się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro

Ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Dziś udowadnialiśmy, że matematyka nie musi być nuda, że to nie tylko liczby, wzory i rachunki, ale świetna zabawa. Przez cały dzisiejszy dzień uczniowie mogli rozwiązywać zagadki i rebusy matematyczne, a ponadto podczas przerw zagrać w DOMINO, KOŚCI DO GRY, ułożyć TANGRAM, czy KWADRAT MAGICZNY. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy nie bali się rozruszać swoje szare komórki i czynnie brali udział w grach i zabawach. Zapraszamy „Pi razy oko” za rok. Zapamiętaj – 3.14 (14 marca 2023)